Życie pisze różne scenariusze. Nie wiadomo co i kiedy nam się przydarzy, ale można być na to przygotowanym.

Ubezpieczenie na życie to gwarancja wypłaty świadczenia w wysokości odpowiadającej potrzebom Twoich bliskich lub wymaganej przez bank. Ubezpieczenia dodatkowe zapewnią Ci pełniejszą ochronę na wypadek nieprzewidzialnych zdarzeń losowych, takich jak: choroba, pobyt w szpitalu, niezdolność do pracy, kalectwo.

Czasem w życiu trzeba podejmować szybkie decyzje. U nas ubezpieczysz się na życie bez zbędnych formalności.

Teraz osoby w wieku od 12 do 35 lat zawierające ubezpieczenie na sumę do 300 tys. zł zwolnione są z konieczności przeprowadzania badań medycznych, o ile dane medyczne nie wskazują  na taką konieczność.    Już dziś zadbaj o przyszłość najbliższych i skorzystaj               z Nowej Perspektywy!

  • Ubezpieczenie Uniwersalne NOWA PERSPEKTYWA gwarantuje spokój i materialne wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
    Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do  indywidualnych potrzeb.
  • Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne ABSOLWENT - to oferta zabezpieczenia i finansowego planowania przyszłości dziecka. Dziecko zabezpieczone jest na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć rodzica lub opiekuna, opłacającego składki. Element oszczędnościowy pozwala na zbudowanie kapitału, który ułatwi dziecku życiowy start.
  • Ubezpieczenie KAPITALNA PRZYSZŁOŚĆ - to długoterminowy program inwestycyjny  w formie ubezpieczenia, który pozwala na zgromadzenie kapitału na przyszłość poprzez dokonywanie systematycznych wpłat. Jest  możliwość skorzystania z usługi Parasol Zysków, dzięki czemu można ograniczyć ryzyko, że wartość zainwestowanych pieniędzy spadnie, gdy będziemy chcieli je wypłacić.
  • Ubezpieczenie Inwestycyjne BONUS VIP - to oferta długoterminowego ulokowania oszczędności lub nadwyżek pieniężnych. Zbudowany kapitał może stanowić o niezależności finansowej. Ubezpieczenie BONUS VIP to wypłata świadczeń rentowych w przyszłości, a także zabezpieczenie najbliższych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.                                                                                                                         
Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związane z polisami na życie pozwalają na łączenie ochrony ubezpieczeniowej z gromadzeniem i pomnażaniem oszczędności. Klienci mogą wybierać interesujące ich fundusze oraz wielkość przekazywanej na nie składki i kształtować w ten sposób charakter inwestycji.

W chwili obecnej Aviva - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA posiada jedną z najbogatszych na polskim rynku ofert ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Wśród niej znajduje się szereg funduszy różniących się strukturą inwestycji, a co za tym idzie, stopniem ryzyka oraz wysokością osiąganego zysku.

Aktualne notowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Aviva

Być może podjąłeś już pewne kroki, by odpowiednio zaplanować swoją przyszłość.

Chciałbyś upewnić się, że są odpowiednie?

Przeanalizuj swoje potrzeby z doradcą.

Spotkaj się z nim, by porozmawiać o:

-ochronie finansowej dla Ciebie i Twoich najbliższych
-inwestowaniu środków finansowych
-ulokowaniu i powiększaniu posiadanego kapitału
-pomnażaniu majątku z myślą o dziecku

doradca ubezpieczeniowy
pomoże Ci w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia